výbor garantů konference 2017

Výbor odborných garantů konference:

Předseda: 

prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc., FCIRSE   
Fakultní nemocnice v Motole, přednosta Kliniky zobrazovacích metod, předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

 

Místopředsedové:
 
doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prezident Slovenské rádiologické spoločnosti,
přednostka a primářka II. Rádiologické kliniky Lékařské fakulty
Univerzity Komenského a Onkologického ústavu sv. Alžbety

MUDr. Jiří Hofmann
Karlovarská krajská nemocnice a. s., primář radiodiagnostické oddělení
 

Členové:
MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Thomayerova nemocnice Praha, primář radiodiagnostické oddělení

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
Karlovarská krajská nemocnice, zástupce primáře chirurgické oddělení

MUDr. Milouš Derner
Masarykova nemocnice Ústí n. L., primář radiologické oddělení

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Nemocnice Na Homolce, radiodiagnostické oddělení

MUDr. Igor Karpowicz

Karlovarská krajská nemocnice a.s., primář neurologické oddělení
MUDr. Filip Cihlář, Ph.D.

Masarykova nemocnice Ústí n. L., radiologické oddělení
MUDr. Dagmar Kollertová

Nemocnice Chomutov, primář radiodiagnostické oddělení
MUDr. Viktor Fuchs

Masarykova nemocnice v Rakovníku, primář radiodiagnostické oddělení
Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
emeritní rektorka vysoké školy

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, náměstek ředitele
pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

MUDr. Josef März
Karlovarská krajská nemocnice a.s., generální ředitel

MUDr. Jiří Neubauer
Nemocnice Jihlava, primář oddělení zobrazovacích metod

MUDr. Přemysl Pavelčík
Nemocnice Teplice, primář radiodiagnostická klinika

MUDr. Václav Vokáč
Karlovarská krajská nemocnice, primář RDG

MUDr. Ing. et. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vedoucí lékař RTG

Dr. Susanne Rienmüller
LKH Universität Klinikum Graz, vedoucí lékařka emergency

ke stažení zde: program konference EMIR 2017

poslední aktualizace 20.11.2017/Marian Odlevák

 

4J9D4216