Přihláška a informace pro nelékařské zdravotnické pracovníky

přihláška ke stažení zde: přihláška na konferenci 2017 nelékaři

Podrobný rozpis přednášek ke stažení zde: 

Konferenční účastnický poplatek: zahrnuje náklady na organizaci konference a občerstvení podávané během konference.

Člen ČAS – zaplacený členský poplatek poplatek pro rok 2017 – bez konferenčního poplatku

Nečlen ČAS:
– 300,- Kč (po slevě) při úhradě nejpozději do 10. 11. 2017
– 500,- Kč  při úhradě nejpozději po 10. 11. 2017
– partnerské subjekty ( např. dohoda o spolupráci, člen výboru, apod.) vyhrazeno 1 místo/subjekt nepodléhající konferenčnímu poplatku.

Úhrada: bezhotovostním převodem na bankovní účet Karlovarské krajské nemocnice a.s., číslo účtu: 35-227290217/0100, variabilní symbol: 71217, do zprávy pro příjemce uveďte vaše „jméno a příjmení“.

Pro platby zasílané ze zahraničí:
IBAN: CZ590 100 000 035 022 729 0217
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Důležitá upozornění: U plateb uhrazených bezhotovostním převodem po datu 20. 11. 2017 je nutno předložit Potvrzení o platbě převodem nejpozději při prezenci. Fakturu obdržíte na vyžádání. Platbu konferenčního poplatku nelze hradit hotově. V případě nepublikování příspěvku (např. z důvodu nedodržení termínů, nedodržení předepsaného formátu apod.) či neúčasti na konferenci se konferenční poplatek nevrací.

Ubytování: rezervaci ubytování je možné provést přímo přes stránky hotelu a pokynů, abyste získali zvýhodněnou cenu. Současně upozorňujeme, že kapacita smluvních hotelů je omezená, proto je kontaktujte co nejdříve; v případě pozdější rezervace Vám nabídneme jiný odpovídající hotel v blízkosti. Ubytování si každý účastník hradí přímo v hotelu, bezplatné storno ubytování je možné dle podmínek hotelu, poté si hotel účtuje poplatek. Pozvaní hosté z partnerských subjektů (např. v rámci uzavřené partnerské spolupráci nebo člen výboru, apod.) mají na konferenci vyhrazeno bezplatné ubytování pro maximálně 1 účastníka/subjekt. Ostatní účastníci konference si ubytování hradí sami.