Organizační pokyny

ke stažení: organizační pokyny 2017

ke stažení:  pokyny-pro-autory-prispevku

dopravní spojení do Karlových Varů:

  1. rezervační systém: https://jizdenky.studentagency.cz/?1
  2. jízdní řády: https://jizdenky.studentagency.cz/Timetables?1

 

MHD Karlovy Vary:

http://www.dpkv.cz/cz/jizdni-rady-autobusu-lanovek-dpkv

MHD (autobusové) spojení:

  • Karlovy Vary: Horní nádraží (ČD) – hotel
  1. Horní nádraží linka č. 1 směr Lázně III až na zastávku Tržnice, nebo

linka č. 13 směr Lanovka Imperial až na zastávku Tržnice

pak přestup Tržnice na linku č. 2 směr Divadelní náměstí

 

Taxislužby:

KV TAXI Karlovy Vary, tel.: +420 777 141 413

http://www.kv-taxi.cz/

Georgia taxi Karlovy Vary, tel.: 140 14

http://www.georgiataxi.cz/

EKOTAXI Karlovy Vary, tel.: + 420 603 242 035

http://ekotaxi.webnode.cz/

 

_________________

Termín: 7. a 8. prosince 2017

Název konference: „EMIR 2017“

Místo konání: Grandhotel Pupp v Karlových Varech

Hlavní téma – EMERGENCY V NEURORADIOLOGII
Okruhy:
– intracerebrální haemoragie
– centrální mozkové příhody
– ischemické mozkové příhody – diagnostika, terapie
– trauma hlavy a páteře
– akutní zánětlivá onemocnění CNS (centrální nervový systém)
– rehabilitace u pacientů s CMP (centrální mozkové příhody)
nelékařská sekce – připravujeme

Přednášky:
7.12.     14,00 hod – 16,30 hod
8.12.     08,15 hod – 15,30 hod

Podrobný harmonogram bude průběžně aktualizován.

Podmínkou účasti je:

  • řádně vyplněná a zaslaná přihláška
  • uhrazený konferenční poplatek

Pořadatel: Karlovarská krajská nemocnice a. s. (KKN)

Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů, pasivní účast 6 bodů. Každý účastník obdrží certifikát na ceninovém papíře.

kontakt:
Mgr. Marian Odlevák
úsek generálního ředitele
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
tel. +420-777 076 816
e-mail: marian.odlevak@kkn.cz