EMIR 2016

aktuálně článek MUDr. Hofmann – Deník: denik emir 2016článek Deník

Pořádá: Karlovarská krajská nemocnice a. s. (KKN)
pod záštitou ministra zdravotnictví ČR
a pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje

www.kr-karlovarsky.cz
www.zivykraj.cz

 

 

přednáškyplakat-konference-web

 

VÝBOR ODBORNÝCH GARANTŮ KONFERENCE 2016

předseda:

prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE,
přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole
předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP
souhlas zde

místopředsedové:

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
prezident Slovenské rádiologické spoločnosti,
přednostka a primářka II. Rádiologické kliniky Lékařské fakulty
Univerzity Komenského  a Onkologického ústavu sv. Alžbety, Bratislava                          

MUDr. Jiří Hofmann
Karlovarská krajská nemocnice a. s., místopředseda představenstva
a primář radiodiagnostického oddělení

Členové:             

MUDr. Jana Votrubová, CSc.
Thomayerova nemocnice Praha, primář, radiodiagnostické oddělení  

prof. MUDr. Josef Dvořák, DrSc.
Karlovarská krajská nemocnice, zástupce primáře, chirurgické oddělení                                  

MUDr. Milouš Derner
Masarykova nemocnice Ústí n. L., primář, radiologické oddělení               

MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.
Nemocnice Na Homolce, radiodiagnostické oddělení

MUDr. Igor Karpowicz
Karlovarská krajská nemocnice, primář, neurologické oddělení

MUDr. Filip Cihlář, Ph.D. 
Masarykova nemocnice Ústí n. L., radiologické oddělení                                

MUDr. Dagmar Kollertová
Nemocnice Chomutov, primář, radiodiagnostické oddělení

MUDr. Viktor Fuchs
Masarykova nemocnice v Rakovníku, primář, radiodiagnostické oddělení

Ing. Dana Roubínková, Ph.D.
emeritní rektorka vysoké školy

plk. Ing. Oldřich Volf, Ph.D.
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, náměstek ředitele
pro integrovaný záchranný systém a operační řízení

MUDr. Josef März 
Karlovarská krajská nemocnice a. s., generální ředitel a předseda představenstva

MUDr. Jiří Neubauer
Nemocnice Jihlava, primář, oddělení zobrazovacích metod

MUDr. Přemysl Pavelčík
Nemocnice Teplice, primář, radiodiagnostická klinika

MUDr. Václav Vokáč
Karlovarská krajská nemocnice a.s, primář RDG

MUDr. Ing. et. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, vedoucí lékař RTG

MUDr. Petr Bleha
Oblastní nemocnice Příbram, primář, oddělení zobrazovacích metod

MUDr. Jaroslav Zika 
Karlovarská krajská nemocnice, chirurgické oddělení v Chebu

 

Podrobný rozpis přednášek ke stažení zde: aktualni-prednasky-na-web

Hlavním tématem konference bude „polytrauma-diagnostika a intervence“ s těmito okruhy:
– management zobrazovací diagnostiky u polytraumatu
– kraniocerebrální poranění
– poranění hrudníku
– poranění dutiny břišní
– poranění páteře
– poranění cév
nelékařská sekce – komplexní péče o pacienty s polytraumatem.

Místo konání: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp

Termín:

čtvrtek 8. 12. 2016 –  14,00 hod – zahájení prvního jednacího dne (závěr cca. 16,30 hod)

pátek 9. 12. 2016 – 09,30 hod – zahájení druhého jednacího dne (závěr cca. 15,30 hod)

sobota 10. 12. 2016 – možnost návštěvy sklárny MOSER nebo Relikviář svatého Maura na zámku Bečov (jedná se ale o samostatný individuální program – nutno předem objednat)

vernisáž obrazů z galerie: www.galeriejakubska.com

Kredity: Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů, poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů. Každý účastník obdrží certifikát na ceninovém papíře.

Přihláška na e-mail: konference-radiologie@kkn.cz

nebo

kontakt:
Mgr. Marian Odlevák
předseda organizačního výboru
právní oddělení – úsek generálního ředitele
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
tel. +420-777 076 816
e-mail: marian.odlevak@kkn.cz

poslední aktualizace 16.11.2016 

 

Logo č4

logo kraj

 

Logo MB SUW RGB JPG dokument

 

bayer-logo-1-1

bracco

 

barevne-logo-mgp-bile-pozadi

 

Nový rastrový obrázek