Technicko-organizační výbor

Organizační výbor konference

Předseda:             
Mgr. Marian Odlevák
Karlovarská krajská nemocnice a. s.

Místopředseda:
Mgr. Bc. Jana Jirsová, DiS.
Bc. Libuše Hánová 

Členové:              
Mgr. Helena Marcinková
Jana Klinková 
Vladislav Podracký