Grandhotel_Pupp_Night

EMIR 2017

Konference EMIR 2017 –  EMERGENCY V NEURORADIOLOGII
7. – 8. 12. 2017
Okruhy:
– intracerebrální haemoragie
– centrální mozkové příhody
– ischemické mozkové příhody – diagnostika, terapie
– trauma hlavy a páteře
– akutní zánětlivá onemocnění CNS (centrální nervový systém)
– rehabilitace u pacientů s CMP (centrální mozkové příhody)

Pořadatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s., Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Pod záštitou senátorky MUDr. Aleny Dernerové záštita zde

Místo konání: Karlovy Vary, Grandhotel Pupp

cropped-článek-Deník-1.jpg

Termín:

čtvrtek 7. 12. 2017 –  14,00 hod – zahájení prvního jednacího dne (závěr cca. 16,30 hod)

18,30 hod – společenské setkání

pátek 8. 12. 2017 – 09,30 hod – zahájení druhého jednacího dne (závěr cca. 14,30 hod)

sobota 9. 12. 2017 – možnost návštěvy sklárny MOSER (jedná se ale o samostatný individuální program – nutno předem objednat)

další individuální program zde: http://konference-emir.cz/volnocasovy-program/

Kredity: Konference je vzdělávací akcí a bude kreditována dle věštníku ČLK – aktivní účast přednáška 7 bodů, poster 5 bodů, pasivní účast 6 bodů. Každý účastník obdrží certifikát na ceninovém papíře.

kontakt: e-mail: konference-radiologie@kkn.cz

odborní garanti konference:

prof. MUDr. Miloslav ROČEK, CSc., FCIRSE,
přednosta Kliniky zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice v Motole
předseda České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP

MUDr. Jiří Hofmann, primář radiodiagnostického oddělení, Karlovarská krajská nemocnice a. s.

poslední aktualizace 18. 7. 2017

Logo č4

logo kraj

braccobayer-logo-1-1

Nový rastrový obrázek